TARİH VE KİTAP

Google Arama Sitede Ara


Hristiyan İmparatorluğunun Kuruluşu

Konstantin, York'taki ordu tarafından 306'da imparator olarak selamlandı. Dünya tarihini diğerlerine görev en çok değiştiren hükümdar olma iddiasına sahipti. Yirmi yıl süren iç savaşın ardından imparatorluğu (Batı ve Doğu Roma) 324'te birleştirdi. Bu mücadele sırasında Hristiyanların Tanrısının ona yardım edip etmeyeceğini görmeye karar vermişti. Konstantin'in içtenliğinden ve dini saflığından kuşkulanmak için bir neden yoktur. Her halükarda, daima tek tanrıcı bir inancı arzuladığı, uzun bir süre imparatorluğun mezhebiyle ortak bir güneş tanrıya taptığı anlaşılıyordu. 312'de önemli bir savaşın eşiğindeyken, bir vizyon gördüğüne inanarak askerlerine kalkanlarının üzerine bir hristiyan işareti koymalarını istedi. Böylece Hristiyanların Tanrısına saygısını göstermiş oluyordu.Bunun ardından savaşı kazandı. Kısa sürede imparatorluğun hoşgörülü ve koruyucu eli Hristiyanlara tekrar uzandı. Konstantin önce kiliselere bağışlar yaptı, ardından yenilerini yaptırdı. Paraların üzerinden uzun yıllar güneş sembolü varlığını sürdürsede, din değiştirenlere ödüller ve işler verdi. Tüm bunlardan kişisel açıdan din değiştirmesinin yavaş yavaş gerçekleşen bir süreç olduğu anlaşılabilir, ancak sonunda eski dinleri resmen yasaklamadan kendini Hristiyan ilan etti.

Diğer ilk hristiyanlar gibi Konstantin de ölüm döşeğine düşene kadar vaftiz olmadı. Ancak 325'te İznik'te toplanan ilk ekümenik konsüle başkanlık etti. Tüm hristiyan dünyasından piskoposlar bu konsüle gelmesine rağmen doğudan katılanların sayısı azdı. Konsülün en önemli işi İskendiriyeli bir ilahiyatçı olan Arius'un öğretilerinin dine aykırı bulunup aforoz edilmesiydi. Bu önemli bir sonuç olmasına karşın belki daha önemlisi, Konstantin'in buradan yola çıkarak kurduğu gelenek sayesinde Hristiyan İmparatorların özel bir dini otoriteye sahip olmasıydı. Bu durum bin yıldan fazla sürdü.Konstantin'in geleceğe yaptığı bir diğer büyük katkı, Karadeniz girişindeki eski bir yunan kolonisi olan Byzantion'un yerine yeni bir imparatorluk başkenti kurmaya karar vermesiydi. Burada Roma'ya rakip olacak ama pagan dini tarafından lekelenmemiş bir şehir kurmayı arzuladı.

Konstantinopolis (İstanbul) adı verilen şehir bin yıl boyunca imparatorluk başkenti olmasının dışında bir beşyüz yıl daha Avrupa diplomasisinin odak noktası oldu. Ancak Konstantin'in geleceği şekillendiren en büyük katkısı imparatorluğu Hristiyan yapmaktı. Kendisi bilmesede Hristiyan Avrupa'yı kuruyordu.

J.M. ROBERTS'in Avrupa Tarihi adlı kitabının 107 ve 108'inci sayfalarından alıntıdır.
Web Tasarım

HTML, CSS, Boostrap, PHP

Tarih

Bilgi, Kaynak, Kitap

İletişim

Tespit - Öneri

E-posta : pembeajanda@gmail.com