TARİH VE KİTAP

Google Arama Site İçinde Ara


Ege AdalarıAvrupa'da uygarlığa açılan yol;

M.Ö. 2000’den önce dışarıdan gelen kültürlere karşı yalıtılmış durumda olan Avrupa artık Akdeniz Kıyıları, Asya ve Mısır ile giderek artan temaslar kurmaya başlamıştı. Böylelikle Akdeniz Kıyıları ve Ege Adalarında Avrupa’nın uygarlaşmış geleceğine doğru ilk adımlar atılacaktı.

Ege Denizi’nde bulunan onlarca ada ve kısa deniz yolları, iletişimi iç bölgelerdeki topraklara göre daha kolay hale getiriyordu. Ege kültürel bir toplayıcı ve dağıtıcı haline gelerek dışarıdan buraya gelen etkiler çevrede hemen dolaşıma çıkıyor, kısa sürede Batı Akdeniz ve Karadeniz’e kadar ulaşıyordu. Deniz ulaşımı sadece kış aylarında zordu. Bu elverişli ortam ticaretin gelişmesine ve dillerin hızla yayılmasına olanak sağlıyordu.

Gerçek bir uygarlığın kabul edilen tüm özelliklerini taşıyan Minos Uygarlığı Girit Adasında bulunuyordu. Bu adada Yakın Doğu ve Mısır Uygarlığının izlerini görmek mümkündü. Anıtsal Yapılar, toplumsal örgütlenme ve okuryazarlık gibi uygarlaşmanın diğer özelliklerini taşıyan Minos Uygarlığının etkilerini bulunduğu bölgede birkaç yüzyıl buyunca sürdürdüğü biliniyor.Avrupa’nın en eski yazısı Minos Uygarlığına ait ve İdari ve muhasebe amaçlı tabletler kullandılar. Minos Uygarlığı’nın Kil tabletleri Asya’dan, mimari fikirleri yada tablet kullanma fikrini Mısırdan öğrenebilecekleri düşünülüyor.

Zamanla Ege Adalarında kurulan diğer uygarlıklarla birlikte bölge içindeki ulaşım, biraz daha uzak mesafeli ekonomik ve kültürel alışverişe olanak sağlayacaktı. Bu durum Avrupa’nın geleceğini etkileyecek, coğrafi açıdan diğer uygarlıklarla verimli bir ilişki kurmasını sağlayacaktı.Web Tasarım

HTML, CSS, Boostrap, PHP

Tarih

Bilgi, Kaynak, Kitap

İletişim

Tespit - Öneri

E-posta : pembeajanda@gmail.com